Kosten

Welke kosten kan ik verwachten op De Proeftuin?

Op deze pagina vinden jullie een overzicht van de kosten voor de opvang op De Proeftuin. Daarnaast geven wij de kosten aan voor het onderwijsgedeelte, die bestaan uit kosten voor tussenschoolse opvang en de ouderbijdrage. 

Kinderdagopvang, peuterplus en buitenschoolse opvang
Elk najaar worden de kosten voor de opvang voor het daaropvolgende kalenderjaar vastgesteld met instemming van de IKC-raad (ouderraad) van De Proeftuin. 

De tarievenlijst 2024 van het KDV en de BSO is hier te vinden. 

Voor een actueel overzicht van de kosten voor KDV en BSO kunnen jullie ook terecht op de site van de uitvoerder van de kinderopvang, CKO KleurRijk: www.kleurrijkkinderopvang.nl. 

Welke kosten krijg ik als mijn kind naar school gaat?

Ouderbijdrage
Om activiteiten (de thema’s, feesten, excursies) te kunnen bekostigen, vragen wij een ouderbijdrage. Deze wordt jaarlijks door de ouderraad vastgesteld. De ouderbijdrage is vrijwillig. Willen of kunnen jullie deze bijdrage niet (volledig) betalen, dan stellen wij het op prijs als jullie dit aan ons willen laten weten. De hoogte van de ouderbijdrage bedraagt voor 2022-2023 € 100,- per gezin. De IKC-raad stelt aan het eind van het kalenderjaar de ouderbijdrage vast voor het volgende jaar. 
De peildatum van de ouderbijdrage is 1 januari, ouders van kinderen die op dat moment ingeschreven staan betalen de ouderbijdrage voor dat kalenderjaar. De ouderbijdrage wordt via de Parro-app (schoolkassa) in februari geïnd. Lidmaatschap Florion


U kunt lid worden van onze vereniging als u in kunt stemmen met de grondslag en het doel van Florion en gedurende uw lidmaatschap in lijn daarmee te zullen handelen. De verenigingsbijdrage bedraagt €15,- per gezin. Voor meer informatie over Florion, zie de website: www.florion.nl.