Kinderdagverblijf

Voor kinderen willen we een plek zijn waar zij zich thuis voelen. Daarom vinden we het belangrijk om in de eerste vormende jaren van een kind nauw samen te werken met ouders aan een gezonde basis voor het kind. Zo kunnen wij ouders een plek bieden waar zij met vertrouwen hun kind kunnen brengen.

We bieden een warme, veilige en uitnodigende omgeving. Daarin kan het kind naar hartenlust ontdekken en zich al spelend allerlei vaardigheden eigen maken. Er is veel te beleven en te ontdekken in onze sfeervolle groepsruimten en buiten in de natuurspeeltuin.


Oog voor eigenheid


We hebben oog voor de eigenheid van ieder kind en respecteren het tempo en de manier waarop het zich ontwikkelt. Als kinderen zich gezien en gewaardeerd voelen, krijgen kinderen vertrouwen in zichzelf. We geven kinderen vertrouwen in de wereld door hen veel positieve ervaringen te bieden.

Bij baby┬┤s en dreumesen gaat het vooral om het ontdekken van hun eigen lichaam. We geven de kinderen alle bewegingsvrijheid om te rollen, te pakken, te ontdekken enz.. Activiteiten zoals liedjes zingen, samen kletsen gebeuren zoveel mogelijk op schoot zodat het kind de warmte en de directe nabijheid van de pedagoog ervaart.

Buiten slapen is op De Proeftuin mogelijk. In een speciaal buitenbedje, uit de zon en de wind, is het heerlijk slapen. Op het kinderdagverblijf spelen we elke dag buiten. Ook als het regent of koud is gaan we naar buiten om te bewegen, te spelen en ons te verwonderen over wat we buiten zien.
In de groep spelen we met speelgoed gemaakt van natuurlijke materialen. Het is vaak 'open einde speelgoed', dit biedt ruimte voor de creativiteit en het fantasievolle spel.

De baby-/dreumesgroep is bedoeld voor kinderen van 0 tot 2,5 jaar. 

Leer jij onze kinderen het leven proeven? We hebben een vacature bij ons KDV.