Kinderen op De Proeftuin

Kinderen hebben een natuurlijk verlangen om te ontdekken en te ontwikkelen.
We weten dat kinderen een innerlijke drang hebben om te willen voelen, maken en weten. Daarom zullen we hun een plek bieden met veel speelkansen. We dagen ze uit door rijke en uitdagende activiteiten die passen bij het ontwikkelingsstadium. Hoe ouder het kind wordt, hoe formeler het leren wordt. We gaan niet te langzaam, maar willen ook niet te snel gaan. Kinderen krijgen de tijd om in alle rust te doen wat op dat moment aansluit bij de ontwikkelbehoefte. We zorgen ervoor dat er door de dag een mooie mix van activiteiten wordt aangeboden, waarbij we rekening houden met inspannen en ontspannen, denken en doen.

Alles heeft met alles te maken en daarom zetten we in op de brede ontwikkeling. Dat betekent dat we niet alleen aandacht geven aan de cognitieve activiteiten, maar ook kunstzinnig en muzikaal de kinderen voeden en uitdagen.
Betrokkenheid en welbevinden zijn hierbij de sleutelwoorden.

Wanneer kinderen De Proeftuin verlaten zullen ze niet alleen weten hoe je fruitbomen kunt snoeien, maar weten ze ook hoe ze hun plek in de wereld kunnen innemen als liefdevolle christenen die zich verantwoordelijk voelen voor hun medemens en de natuur.